leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Thị Trúc Ly – Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn thông qua Quyết định kiểm sát trực tiếp.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phan Thị Trúc Ly, Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn làm Trưởng đoàn, các đồng chí Kiểm sát viên của VKSND huyện Trà Ôn tham gia tiến hành trực tiếp kiểm sát.

Tại buổi làm việc, sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch công tác kiểm sát, đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện báo cáo tình hình công tác tạm giữ, tạm giam.

Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra sổ sách, tài liệu, hồ sơ tạm giữ, tam giam, kiểm sát trực tiếp tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Ôn.

Qua kiểm sát trực tiếp nhận thấy, Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Ôn thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam; không xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn luật định; người bị bắt tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được quản lý, theo dõi chặt chẽ, cập nhật sổ sách kịp thời, chính xác; các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, mặc, cấp phát tư trang, chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà,… được đảm bảo.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận nêu rõ những ưu điểm trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Ôn và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy. Đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Ôn đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Thị Trúc Ly – Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn thông qua Quyết định kiểm sát trực tiếp.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phan Thị Trúc Ly, Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn làm Trưởng đoàn, các đồng chí Kiểm sát viên của VKSND huyện Trà Ôn tham gia tiến hành trực tiếp kiểm sát.

Tại buổi làm việc, sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch công tác kiểm sát, đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện báo cáo tình hình công tác tạm giữ, tạm giam.

Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra sổ sách, tài liệu, hồ sơ tạm giữ, tam giam, kiểm sát trực tiếp tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Ôn.

Qua kiểm sát trực tiếp nhận thấy, Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Ôn thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam; không xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn luật định; người bị bắt tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được quản lý, theo dõi chặt chẽ, cập nhật sổ sách kịp thời, chính xác; các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, mặc, cấp phát tư trang, chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà,… được đảm bảo.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận nêu rõ những ưu điểm trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Ôn và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy. Đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Ôn đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm sát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim