Sáng ngày 01/3/2024, tại Bình Định, Cục QLTT tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ lần thứ nhất năm 2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Tiến, Cục trưởng và Phó Cục trưởng Dương Thị Hồng Hiếu, lãnh đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường và Trưởng đoàn kiểm tra của các Đội Quản lý thị trường cùng toàn thể công chức Văn phòng Cục.

Trong thực tế, khi tiến hành các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường luôn có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt khi văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nên nhiệm vụ tập huấn, trao đổi chuyên môn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho công chức khi thực thi công vụ là việc làm rất cần thiết để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức. Do đó, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã xác định tập huấn, trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ là công tác được tiến hành thường xuyên hàng năm của Cục, là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Các nội dung trao đổi nghiệp vụ luôn bám sát vào các quy định của pháp luật, đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức và một số kỹ năng cơ bản cần thiết có liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Trao đổi nghiệp vụ là công tác được tiến hành thường xuyên, trọng tâm và lâu dài”

Trong Hội nghị trao đổi nghiệp vụ lần này,các nội dung được trao đổi xoay quanh các vấn đề trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trưởng, xử lý vi phạm hành chính cần lưu ý mà Tổng cục yêu cầu các Cục phải nghiêm túc thực hiện trong các kết luận thanh tra, kiểm tra cùng với các nội dung được Tổng cục tổ chức tập huấn nghiệp vụ tại các tỉnh trong năm 2023.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường đều tham gia trao đổi các giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động công vụ; chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của các Phòng, Đội Quản lý thị trường đến tất cả công chức để học tập, nâng cao nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Trần Đức Tiến yêu cầu toàn thể công chức Cục Quản lý thị trường thường xuyên tìm tòi, học hỏi, tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật kịp thời các văn bản mới phục vụ tốt cho công việc; phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và giữ vững đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ.

Qua Hội nghị trao đổi nghiệp vụ này, các vấn đề vướng mắc, khó khăn giữa thực tế kiểm tra kiểm soát với các quy định pháp luật phần nào đó đã được tháo gỡ, thống nhất, giúp cho công chức nâng cao nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; khắc phục kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực thi công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim