Tòa án địa phương

Tòa Hành chính TAND cấp cao tại TP.HCM: Đoàn kết, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Quang Trung 23/02/2024 – 09:53

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TAND cấp cao tại TP.HCM, lãnh đạo Tòa Hành chính và ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của từng Thẩm phán, cán bộ, công chức, năm 2023, Tòa Hành chính đã khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Tỷ lệ giải quyết án vượt chỉ tiêu

Thực hiện sự chỉ đạo của TANDTC, TAND cấp cao tại TP.HCM, Tòa Hành chính đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.

Kết quả từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023, TAND cấp cao tại TP.HCM đã thụ lý mới 1.084 vụ (tăng 375 vụ so với năm 2022); còn tồn của năm 2022 là 228 vụ; tổng số án hành chính phải giải quyết là 1.312 vụ, đã giải quyết được 1.111 vụ, đạt tỷ lệ đạt 84,68%.

Mặc dù, số lượng án phải giải quyết tăng so với năm 2022, nhưng tỷ lệ giải quyết vẫn vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng giải quyết án luôn được đảm bảo.

huynh(1).jpg
Thẩm phán Vũ Ngọc Huynh, Phó Chánh tòa Tòa Hành chính TAND cấp cao tại TP.HCM

Thẩm phán Vũ Ngọc Huynh, Phó Chánh tòa Tòa Hành chính, TAND cấp cao tại TP.HCM chia sẻ, thuận lợi là pháp luật về tố tụng giải quyết vụ án hành chính hiện nay tương đối đầy đủ; các công văn hướng dẫn, giải đáp về nghiệp vụ của TANDTC đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc giải quyết các vụ án hành chính.

Đảng ủy và lãnh đạo TAND cấp cao tại TP.HCM kịp thời triển khai, quán triệt việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác xét xử án hành chính tới tập thể cơ quan, yêu cầu luôn đề cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần khắc phục mọi khó khăn trong giải quyết án hành chính.

Đơn vị luôn đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất phục vụ công tác xét xử, trong đó có xét xử trực tuyến.

Bên cạnh đó, các Thẩm phán trong quá trình giải quyết án hành chính luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì trong đối thoại để tạo điều kiện cho các bên có phương án giải quyết tốt nhất những vấn đề cần giải quyết trong vụ án.

Tuy nhiên, khó khăn trong quá trình giải quyết án hành chính là các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc tham gia đối thoại với người khởi kiện trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, họ thường vắng mặt và đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt, nếu có ủy quyền cho cấp phó thì người này cũng ít trực tiếp tham gia tố tụng.

Từ đó Tòa án không thể tiến hành đối thoại; gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, ảnh hưởng đến việc kiểm tra, công khai chứng cứ, tranh tụng nên việc giải quyết vụ án luôn bị kéo dài. Điều này làm cho người khởi kiện bức xúc, phản ứng gay gắt.

Mặt khác, các cơ quan quản lý nhà nước không phối hợp, cũng như không có văn bản trả lời về việc cung cấp tài liệu hoặc có văn bản trả lời nhưng chỉ mang tính chất chung chung, không cụ thể rõ ràng, dẫn đến không đảm bảo căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án. Việc tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án cho các đương sự gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với những vụ án có cùng người bị kiện, trong cùng một dự án, về cơ bản đều có tình tiết giống nhau, nhưng cũng có một số tình tiết khác nhau. Trong đó, có một số vụ đã xét xử xong nhưng có khiếu nại và đang giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm. Do đó, khi xét xử các vụ án này, HĐXX thường phải chờ kết quả giải quyết giám đốc thẩm của TANDTC.

Nguyên nhân của những khó khăn, bất cập là do địa hạt tư pháp của TAND cấp cao tại TP.HCM rộng, nhiều địa phương có khoảng cách địa lý xa, nhiều vụ án đương sự có địa chỉ không rõ ràng nên việc chuyển giao các tài liệu, giấy tờ mất nhiều thời gian hoặc việc tống đạt thông qua đường bưu chính không thể thực hiện được.

Hai là, còn nhiều vấn đề pháp luật chưa quy định rõ ràng, TANDTC chưa có hướng dẫn cụ thể nên vẫn có quan điểm chưa thống nhất về đường lối xét xử vụ án.

Ba là, pháp luật chưa có quy định chế tài khi các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tống đạt văn bản tố tụng, cung cấp chứng cứ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.

Nhiều giải pháp áp dụng phát huy hiệu quả

Thẩm phán Vũ Ngọc Huynh cho biết, năm 2024, Tòa Hành chính TAND cấp cao tại TP.HCM đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua.

Tòa Hành chính tiếp tục thực hiện các giải pháp đã phát huy hiệu quả và kiến nghị một số giải pháp như: tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày 05/12/2018 của Chánh án TANDTC về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.

Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan hành chính bị kiện thực hiện nghiêm quyền và nghĩa vụ của họ khi tham gia tố tụng tại Tòa án, đồng thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của TANDTC, đảm bảo kết quả giải quyết đúng pháp luật.

phien-toa-xet-xu-truc-tuyen-an-hanh-chinh.jpg
Một phiên tòa xét xử trực tuyến của Tòa Hành chính, TAND cấp cao tại TP.HCM.

Tòa án xác định đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm khiếu kiện của tổ chức, cá nhân có yêu cầu khởi kiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bên tham gia đối thoại.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa TAND cấp cao và các TAND cấp tỉnh, huyện trong việc hỗ trợ tống đạt, chuyển giao các văn bản tố tụng cho các đương sự. Mặt khác, các Tòa án cấp tỉnh hỗ trợ đối với những vụ án có tính chất tương tự, lập danh sách gửi cho Tòa án cấp cao để kịp thời nắm bắt, phân công cho các Thẩm phán cùng một Tòa chuyên trách nhằm tạo ra sự thống nhất trong đường lối xét xử.

Mặt khác, tăng cường công tác giám đốc kiểm tra đối với việc xét xử các vụ án hành chính để kịp thời rút kinh nghiệm các sai sót nghiệp vụ, cũng như tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để đề xuất hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ án hành chính đã thụ lý để xây dựng kế hoạch xét xử. Có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các vụ án thụ lý đã lâu, những vụ án có khó khăn vướng mắc cần chủ động trao đổi tìm biện pháp tháo gỡ.

Tiếp tục tăng cường tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến và chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán và Thẩm tra viên, Thư ký về nghiệp vụ giải quyết các vụ án hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim