Mục tiêu của Dự án Cầu Tân Phong kết nối cù lao Tân Phong với Đường tỉnh 864, Đường tỉnh 875. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Mục tiêu của Dự án Cầu Tân Phong kết nối cù lao Tân Phong với Đường tỉnh 864, Đường tỉnh 875. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án gồm 6 gói thầu, trong đó Gói thầu Xây dựng cầu chính, đường vào cầu và hệ thống chiếu sáng có giá trị 139 tỷ đồng đang được tổ chức đấu thầu rộng rãi. Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Mục tiêu của Dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đồng bộ, thông suốt, kết nối cù lao Tân Phong với Đường tỉnh 864, Đường tỉnh 875, tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa và hành khách trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng và góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim