Còn một số hạn chế trong việc quản lý tem

Thời gian qua, các tổ chức, cá nhân được cấp phép sản xuất rượu và thuốc lá để tiêu thụ trong nước đã thực hiện đăng ký sử dụng tem điện tử ngay từ đầu tháng 7/2022 theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế cho biết, sau gần 2 năm triển khai Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, công tác quản lý thuế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Hiện đại hóa việc tra cứu, quản lý, sử dụng tem điện tử trên ứng dụng, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Thuận lợi trong kiểm tra, thanh tra do vừa chứa dữ liệu điện tử, lại dễ dàng nhận biết bằng mắt thường và chống làm giả cao; Nâng cao hiệu lực, đổi mới phương pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế, đảm bảo công bằng trong thực thi pháp luật thuế.

Ngoài ra, dữ liệu tem điện tử được khai thác, tra cứu qua mã QR vừa phục vụ cho người tiêu dùng, vừa hỗ trợ quản trị doanh nghiệp thông qua công tác kế hoạch, xác định được nhu cầu in, sử dụng tem, lượng thành phẩm hoàn thành nhập kho.

Tuy nhiên, qua khảo sát công tác quản lý, sử dụng tem điện từ đối với sản phẩm rượu, thuốc lá cho thấy còn một số hạn chế. Biểu hiện là còn có nhiều sản phẩm, nhất là rượu thủ công bày bán công khai, tiêu thụ trên thị trường trong tỉnh/thành phố, liên tỉnh/thành phố nhưng không đăng ký, dán tem.

Nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do công tác phối hợp giữa các cấp ngành tại phương với cơ quan thuế trong việc rà soát thực tế hoạt động sản xuất, quản lý cấp phép để xác định tổ chức, cá nhân thuộc diện quản lý sử dụng tem chưa được chặt chẽ, thường xuyên; chưa có quy chế phối hợp để tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố giải pháp đồng bộ quản lý, sử dụng tem điện từ đối với hoạt động sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa thực sự định hướng và tác động mạnh mẽ đến ý thức tuân thủ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá, cũng như quyền lợi và nâng cao trách nhiệm của người tiêu dùng, nhân dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc quán triệt sử dụng sản phẩm đã dán tem theo quy định.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc quản lý tem điện tử đối với sản phẩm rượu và sản phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước, góp phần quản lý sản lượng tiêu thụ, chống thất thu, tăng thu cho ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố báo cáo, tham mưu, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND cấp huyện, các cấp, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã,… phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trên địa bàn theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm bày bán, lưu thông trên địa bàn.

Cần có quy chế phối hợp

Tổng cục Thuế giao các cục thuế chủ trì tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo (trường hợp địa phương đã có Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước đang duy trì hoạt động thì trình UBND tỉnh tham mưu bổ sung thành phần và nội dung công việc mà không thành lập Ban chỉ đạo riêng). Thành phần Ban Chỉ đạo cần bổ sung như: Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Cục Thống kê, Sở Tài chính, Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra, Chủ tịch UBND các cấp,…) để chỉ đạo chung công tác quản lý tem điện tử, góp phần chống thất thu thuế trên địa bàn điện tử thuốc lá trên địa bàn.

Đồng thời, khi ban hành Quy chế phối hợp, cần quy định rõ trách nhiệm cấp, ngành; mục tiêu (rà soát, đánh giá toàn bộ tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá thực tế đang hoạt động trên địa bàn – tổ chức cá nhân đủ điều kiện sản xuất, sản xuất tiêu thụ ổn định phải đăng ký và xem xét cấp phép hoặc xử lý theo quy định – các tổ chức cá nhân phải thực hiện đăng ký nộp thuế, đăng ký, sử dụng tem điện tử theo quy định); thời gian; phương pháp; nội dung phối hợp (xử lý vi phạm và trao đổi, rà soát thông tin về: số lượng tổ chức cá nhân – thời gian sản xuất – quy mô – mẫu mã, bao bì – đã hoặc chưa đăng ký sản phẩm OCOP – công suất, sản lượng thực tế sản xuất, tiêu thụ – hướng dẫn tổ chức, cá nhân cam kết dán tem 100% sản phẩm rượu, thuốc lá, đúng theo quy định,…; tổng kết, đánh giá, thi đua khen thưởng hàng năm.

Tổng cục Thuế cũng giao Cục Thuế tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố giao Sở Công Thương chủ trì ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố, đồng thời phối hợp với Cục Thuế và các cấp, ngành thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá trên cơ sở rà soát đến từng xã, phường về: thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh (thời gian bắt đầu sản xuất – công suất hoặc quy mô năng lực sản xuất thực tế – sản lượng sản xuất, tiêu thụ – doanh thu, lợi nhuận – bao bì, mẫu mã – sản phẩm OCOP hay thủ công truyền thống – bán trong và ngoài tỉnh – liên kết sản xuất,…); công tác cấp phép; đăng ký, sử dụng tem; đăng ký, kê khai nộp thuế.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu và thuốc lá theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dung.

Tổng cục Thuế giao Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố phân công cụ thể từng đơn vị, từng công chức liên quan quản lý người nộp thuế (Phòng Thanh tra kiểm tra, Chi cục Thuế, các phòng liên quan…) chịu trách nhiệm thường xuyên nắm bắt tình hình tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá theo địa bàn được phân công.

Đồng thời, đề xuất, triển khai biện pháp đảm bảo nắm chắc số lượng tổ chức, cá nhân, số lượng sản xuất, xuất bán, doanh thu, tồn kho, trạng thái tem, chỉ tiêu liên quan để quản lý tem chặt chẽ; phối hợp, trao đổi thông tin với bộ phận được giao quản lý ấn chỉ để công tác đăng ký, sử dụng tem của tổ chức, cá nhân được tự giác, đầy đủ, đúng quy định hiện hành; quan tâm, khuyến khích sáng kiến quản lý tem điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim