(Tổ Quốc) – “Quỹ lớp” và “Quỹ trường” là từ ngữ thông dụng mọi người hay dùng để nói đến kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khẳng định.

  • 01.09.2023
    Hà Nội: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học
  • 07.10.2022
    Phụ huynh “ngã ngửa” với những khoản thu – chi kỳ lạ đầu năm học mới
  • 28.08.2020
    Bộ GDĐT: Xử lý nghiêm tình trạng lạm thu đầu năm học

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25/1, Sở GDĐT TP.HCM cho biết, hiện nay không có văn bản pháp lý quy định về quỹ lớp và quỹ trường nên lãnh đạo Sở đã nhiều lần lên tiếng khẳng định, các trường học không được tổ chức quỹ lớp, quỹ trường.

Sở chỉ rõ, “Quỹ lớp” và “Quỹ trường” là từ ngữ thông dụng mọi người hay dùng để nói đến kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Cũng theo Sở GDĐT, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh quyên góp kinh phí từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và các nguồn tài trợ hợp pháp khác; sử dụng nguồn kinh phí này theo kế hoạch chi tiêu kinh phí của Ban đã thống nhất với trường; bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Liên quan tới các hoạt động đóng góp kinh phí cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường học, Sở GDĐT cho biết, hàng năm đã có các văn bản hướng dẫn như công văn số 3025/GDĐT-KHTC ngày 21/9/2020 về tiếp tục thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các trường; công văn số 2466/SGDĐT-KHTC ngày 15/7/2022 về Hướng dẫn về việc tiếp nhận tài trợ cho các cơ sở giáo dục và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; công văn số 5577/SGDĐT-KHTC ngày 29/9/2023 chấn chỉnh công tác vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trong quá trình quản lý, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục, Sở GDĐT đã có chấn chỉnh trực tiếp để các đơn vị thực hiện đúng quy định./.

Phương Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim