Trong nước

Quốc hội thống nhất cao việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

Thanh Tùng – Khương Trung 16/01/2024 – 21:12

Chiều 16/1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận tại hội trường về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về nội dung này; nhiều ý kiến rất tâm huyết và trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ, có ý kiến tại Tổ và các ý kiến đại biểu phát biểu tại hội trường để tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục và toàn diện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định.

8.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu tập trung vào các vấn đề đã được cơ quan thẩm tra gợi ý và lưu ý một số nội dung về nguyên tắc, tiêu chí, phương án phân bổ, kế hoạch vốn, danh mục dự án, cơ chế chính sách Chính phủ đề xuất, việc bổ sung vốn cho các dự án vượt tỷ lệ quy định của Luật Đầu tư công; cơ chế ủy quyền của Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định một số nội dung.

Cần thiết bổ sung vốn cho dự án cấp lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn Sóc Trăng) bày tỏ đồng tình cao với dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho EVN từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

vang.jpg
Đại biểu Tô Ái Vang phát biểu thảo luận

Đại biểu Tô Ái Vang cho rằng, hiện nay, trước thực trạng nguồn cấp điện cho Côn Đảo chỉ đáp ứng đủ nhu cầu điện sinh hoạt, trong khi dân số cơ học của hòn đảo này đang tăng nhanh, còn điện cho sản xuất công nghiệp, dịch du lịch gần như không đáp ứng trong khi các nhà đầu tư đang mong chờ có điện để triển khai kế hoạch đầu tư. Quốc hội khóa XIV đã thảo luận và thống nhất thông qua, Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để trưng cầu ý kiến của các chuyên gia rất kỹ lưỡng, cơ bản đủ căn cứ để đầu tư điện gió, điện mặt trời.

Vì vậy, việc cấp lưới điện quốc gia cho Côn Đảo sẽ đáp ứng mục tiêu cấp điện ổn định, an toàn và lâu dài, giảm thiểu tác động môi trường sinh thái, đặc biệt là bảo tồn rừng quốc gia, các di tích lịch sử và đảm bảo quốc phòng an ninh. Đại biểu Tô Ái Vang nhấn mạnh, đây là dự án đặc thù vừa sử dụng vốn NSTW vừa sử dụng vốn của EVN.

Theo đại biểu, dự án đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và phối hợp triển khai dự án của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Chính phủ đã giao địa phương thực hiện đầy đủ các thủ tục giải phóng mặt bằng dự án, đáp ứng tiến độ, hiệu quả, tránh việc lãng phí tài nguyên, yêu cầu chủ đầu tư đánh giá tác động môi trường, giám sát triển khai dự án đúng tiến độ và quy định.

giang.jpg
Đại biểu Nguyễn Trường Giang phát biểu thảo luận

Đóng góp ý kiến tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Trường Giang đánh giá cao việc Chính phủ đã khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Tờ trình báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp bất thường để đưa nguồn vốn vào phát triển kinh tế – xã hội.

Quan tâm tới dự thảo Nghị quyết, đại biểu cho biết, đối với khoản vốn hơn 63.000 tỷ đồng tăng thu của năm 2022, Quốc hội đã quyết định đưa khoản này vào nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nên việc trình Quốc hội quyết định nội dung này là đúng thẩm quyền..

Đại biểu Nguyễn Trường Giang chỉ rõ, trong 63.000 tỷ đồng đã phân bổ 33.000 tỷ đồng đối với các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, có danh mục kèm theo dự thảo Nghị quyết. Đối với số vốn còn lại, do Chính phủ chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên theo quy định của Luật Đầu tư công thì phải tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư nhưng phải xác định được nguồn vốn.

Do đó, đại biểu cho rằng Nghị quyết nên quy định theo hướng cho phép Chính phủ sử dụng nguồn vốn hơn 30.000 tỷ đồng để chuẩn bị hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Khi hoàn thiện thủ tục đầu tư phải báo cáo Quốc hội quyết định. Trong trường hợp cấp bách thì báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết

Phát biểu giải trình tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, ý kiến phát biểu của đại biểu Tô Ái Vang và đại biểu Nguyễn Trường Giang là những ý kiến rất xác đáng đối với các dự án này. Ủy ban Tài chính Ngân sách sẽ phối hợp với cơ quan trình tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

9.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh phát biểu giải trình tại phiên họp

Về việc sử dụng nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho biết, theo Nghị quyết 93 của Quốc hội về phân bổ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, do việc chuẩn bị các dự án trong chương trình đầu tư công trung hạn chưa kịp thời, nên đã quyết định để lại kinh phí, cho phép tiếp tục rà soát đề xuất các dự án.

Dự án cấp điện cho Côn Đảo là một nội dung, dự án trước đây đã được giao nhiệm vụ để chuẩn bị đầu tư, nhưng do không chuẩn bị được kịp thời thủ tục đầu tư, nên đã phải thu lại nguồn này, đưa vào dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đến nay, quá trình chuẩn bị đã được thực hiện kỹ lưỡng, cơ bản đã có căn cứ xem xét bố trí đầu tư. Do vậy, Chính phủ đề xuất Quốc hội sử dụng nguồn dự phòng để bố trí vốn cho dự án này.

888.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, phiên họp về nội dung này đã có 2 đại biểu phát biểu; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu… Qua thảo luận, các đại biểu đều thống nhất với chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn..

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim