• Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, chúc Tết gia đình các nguyên Lãnh đạo Quốc hội
  • Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, chúc Tết tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Thăm và chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại. Đặc biệt, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm vừa qua, với tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của cả nhiệm kỳ. 

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Qua đó, kịp thời đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mong muốn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu tiếp tục theo dõi và đóng góp những kinh nghiệm quý báu để hoạt động của Quốc hội ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cử tri và nhân dân cả nước.

Thăm và chúc tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm những khóa trước đây, xây dựng Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; mong muốn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội để hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn. 

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội Khóa XV ngày càng hiệu quả, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tin tưởng, Quốc hội sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, trách nhiệm và bản lĩnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim