leftcenterrightdel
 Tại kỳ điều hành ngày hôm nay, dầu madút 180CST 3.5S là mặt hàng duy nhất tăng so với giá cơ sở hiện hành. Ảnh minh họa

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Thực hiện trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen và dầu hỏa. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.475 đồng/lít (giảm 356 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.124 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III bán lẻ tại kỳ điều này ngày hôm nay không cao hơn 23.599 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ không cao hơn 20.910 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Ngoài ra, mặt hàng dầu hỏa có giá bán lẻ không cao hơn 20.921 đồng/lít (giảm 300 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 23 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, theo đó, giá bán lẻ dầu madút 180CST 3.5S  là 15.929 đồng/kg.

Về thời gian thực hiện: Trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 22 tháng 2 năm 2024.

Viêc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 22 tháng 2 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15h ngày 22 tháng 2 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim