Đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2023, KBNN Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương cũng như tham mưu kịp thời cho UBND Tỉnh trong chỉ đạo, đôn đốc tất cả các khoản thu vào NSNN kịp thời, đầy đủ và chính xác; hạch toán, phân chia cho các cấp ngân sách đúng chế độ quy định.

Song song với đó, đơn vị thực hiện phối hợp thu NSNN giữa KBNN các huyện, thị xã, thành phố với ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn. Hiện nay, với 57 điểm phối hợp thu cùng với các điểm chấp nhận thẻ POS và 25 trụ sở giao dịch của KBNN đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Bên cạnh nhiệm vụ tập trung nguồn thu kịp thời, hiệu quả, đơn vị cũng đã thực hiện kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, an toàn. Cụ thể, đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định; đảm bảo tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.

Đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính, đặc biệt là về thời gian kiểm soát, thanh toán, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định; tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do…

Đơn vị cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, tham mưu cho UBND Tỉnh trong quản lý điều hành về kế hoạch và sử dụng nguồn vốn đầu tư, công tác quyết toán vốn và chuyển nhiệm vụ chi đối với các dự án không thực hiện hết kế hoạch năm và nhập dự toán vào chương trình TABMIS; Thường xuyên phối hợp và gửi văn bản kịp thời đến chủ đầu tư tình hình thu nộp NSNN, xác nhận công nợ các khoản nợ vay đến hạn; Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của KBNN để tháo gỡ vướng mắc trong công tác kiểm soát chi.

Với những nỗ lực trên, năm 2023, KBNN Thanh Hóa đã phối hợp thu NSNN đạt 43.386 tỷ đồng; chi NSNN đạt 52.376 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim