Chuyển đổi số

Bình Dương, Hà Tĩnh, Yên Bái ban hành chính sách hỗ trợ Tổ CNSCĐ

QA 16:29 19/12/2023

Hội đồng Nhân dân (HĐND) các tỉnh gồm Bình Dương, Hà Tĩnh và Yên Bái đã có các nghị quyết và điều khoản trong nghị quyết của HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) hay Tổ chuyển đổi số cộng đồng (CĐSCĐ).

Ngày 8/12/2023, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cho Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng, nội dung được hỗ trợ là: Thành viên Tổ CNSCĐ được hỗ trợ khoán chi phí hoạt động (chi xăng, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm) với mức 60.000 đồng/người/tháng.

to-cnscd.jpeg
Các tổ CNSCĐ phát huy hiệu quả tại cơ sở (Ảnh: Báo Bình Dương)

Cùng với đó, theo Nghị quyết này, thành viên Tổ cũng được hỗ trợ ngày công làm việc. Thành viên Tổ CNSCĐ và các cá nhân (bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người tình nguyện không hưởng lương từ ngân sách) được Chủ tịch UBND các cấp huy động tham gia hỗ trợ làm nhiệm vụ của Tổ CNSCĐ được hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày.

Trong trường hợp có chỉ đạo đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, cần phải làm ban đêm thì hỗ trợ người được huy động với mức không quá 200.000 đồng/người/đêm.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 27 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ CĐSCĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 – 2025.

Theo đó, tại Nghị quyết số 119/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, đối tượng áp dụng Nghị quyết là tổ CĐSCĐ ở thôn, tổ dân phố được thành lập theo Quyết định của UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động Tổ CĐSCĐ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mức hỗ trợ là 600.000 đồng/tổ/tháng. Kinh phí hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ CĐSCĐ được sử dụng để phục vụ các hoạt động triển khai nhiệm vụ chung của tổ; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số (CĐS); thực hiện các nhiệm vụ CĐS định kỳ đột xuất do cơ quan có thẩm quyền giao.

Trước đó, từ năm 2022, HĐND tỉnh Yên Bái cũng vừa ban hành Nghị quyết số 60/NQ-HĐND/2022 quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ CĐS trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, tại Điều 2 của Nghị quyết đã quy định chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực CĐS đối với các Tổ CĐSCĐ tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025.

Cụ thể, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của điều khoản này là tổ CĐSCĐ của các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái có đăng ký xã, phường, thị trấn CĐS, CĐS nâng cao theo kế hoạch CĐS hằng năm của cấp có thẩm quyền ban hành. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/01 tổ/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng.

Kinh phí hỗ trợ được sử dụng để đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật; thuê, mua các gói dịch vụ viễn thông, CNTT, các ứng dụng phần mềm phục vụ CĐS dùng chung cho cả tổ hoặc từng thành viên Tổ CĐSCĐ; hỗ trợ kinh phí xăng xe cho các thành viên Tổ CĐSCĐ; hỗ trợ các thành viên của Tổ CĐSCĐ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực CĐS. Tổ CĐSCĐ thống nhất quyết định việc sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo các nội dung được quy định.

Như vậy, đến tháng 12/2023, cả nước có 03 địa phương (Bình Dương, Hà Tĩnh, Yên Bái) đã ban hành chính sách hỗ trợ Tổ CNSCĐ.

Theo Bộ TT&TT, tính đến ngày 20/11/2023 đã có 63/63 địa phương trên cả nước thành lập 76.905 Tổ CNSCĐ, với 356.914 thành viên tham gia tổ CNSCĐ cấp xã, thôn, phố, trong đó 53/63 địa phương hoàn thành 100% đến cấp xã./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

 

sex

sex

 

sex

sex

DEV

SEX

SEX

SEX

jun88

motphim