Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

Lý do được Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đưa ra do trong năm 2023, các công trình thi công đang triển khai chưa được hoàn thành nghiệm thu như dự kiến dẫn đến việc thu hồi công nợ bị chậm trễ.

Để ưu tiên dòng tiền phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn quý IV/2023 và giai đoạn quý I/2024, Công ty thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022 như Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra ngày 28/4/2023, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 8% vốn điều lệ, tương ứng tổng số tiền trả cho cổ đông gần 84 tỷ đồng và dự kiến cổ tức năm 2023 tối thiểu 10% vốn điều lệ.

Mặc dù vậy, thực tế tại thời điểm 30/9/2023, tổng tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC lại giảm 86,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 95,53 tỷ đồng, về chỉ còn 14,8 tỷ đồng và chiếm 0,7% tổng tài sản, lượng tiền mặt này thấp hơn nhiều so với tổng số tiền dự kiến trả cho cổ đông lên tới gần 84 tỷ đồng.

Lợi nhuận đi lùi và tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài trong 9 tháng đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC ghi nhận doanh thu đạt 170,61 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 23,95 tỷ đồng, tăng 34,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,8%, lên 18%.

Nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện nên lợi nhuận gộp vẫn tăng trưởng mặc dù doanh thu suy giảm. Trong đó, quý III, lợi nhuận gộp tăng 16,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,43 tỷ đồng, lên 30,69 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng trong quý III, doanh thu tài chính giảm 70,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,47 tỷ đồng, về 2,75 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 54,4%, tương ứng tăng thêm 2,97 tỷ đồng, lên 8,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,6%, tương ứng giảm 0,84 tỷ đồng, về 7,08 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận nhận đột biến 12 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ ghi nhận 0,17 tỷ đồng, tức tăng thêm 11,83 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ, lợi nhuận khác đột biến do ghi nhận 12,15 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận) liên quan tới việc chấm dứt biên bản làm việc số 02-01/2022/BBLV/ITC – ACC, 02-02/2022/BBLV/ITC – ACC, ngày 30/12/2022.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC ghi nhận doanh thu đạt 408 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 42,74 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.104,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 99,51 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC mới hoàn thành 43% so với kế hoạch lãi 99,51 tỷ đồng trong năm 2023.

Ngoài ra, bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 406 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 110,4 tỷ đồng. Thêm nữa, trong kỳ, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 195 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 115,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC vừa trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh thâm hụt vốn liên tục. Trong đó, năm 2020 ghi nhận âm 271,57 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận âm 457,49 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận âm thêm 438,76 tỷ đồng.

Tăng sử dụng nợ vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC tăng 6,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 145,4 tỷ đồng, lên 2.245,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 993,6 tỷ đồng, chiếm 44,25% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 601,3 tỷ đồng, chiếm 26,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 392,5 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, tài sản dở dang đầu kỳ là 0 tỷ đồng nhưng cuối kỳ lên tới 392,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cho biết 392,5 tỷ đồng là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang liên quan của dự án Nhà ở hỗn hợp Thương mại dịch vụ Định Hoà I tại đường Võ Văn Kiệt, phường Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với quy mô 17.431,3 m2 do Công ty làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 18,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 120,21 tỷ đồng, lên 755,75 tỷ đồng và chiếm 33,7% tổng nguồn vốn (đầu năm chỉ chiếm 30,3% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn lên tới 555,95 tỷ đồng và nợ vay dài hạn lên tới 199,8 tỷ đồng.

Về diễn biến giá cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/11, cổ phiếu ACC đóng cửa giá tham chiếu 11.300 đồng/cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88